KONTAKT

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OBRONY PRAW KONSUMENTA I OBYWATELA "PRO FUTURIS"
Andrzej Stępkowski

Andrzej Stępkowski

Prezes Zarządu

niewolnicybankow@gmail.com
tel.733-850-933

Sławek Kończarek

Sławek Kończarek

członek Zarządu– skarbnik

slawek.k.profuturis@gmail.com
tel.728-258-358

Mirosław Sieja

Mirosław Sieja

Członek Zarządu - Sekretarz

Piotr Cybułka

Piotr Cybułka

członek Zarządu

e-mail : w.k@profuturis.eu
tel : +48 731 264 916

Wojciech Kaczura

Wojciech Kaczura

członek Zarządu

e-mail : w.k@profuturis.eu
tel : +48 731 264 916