Członkostwo

Przystąpienie do Stowarzyszenia:
Prosimy pobrać Deklarację (Deklaracja 2023 JPG). Do wypełnienia Deklaracji punktu nr 7 prosimy skorzystać z Tematy problemów (link DOC) Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI,
podpisać i odesłać skanem na adres: kontakt@profuturis.eu

Następnie prosimy o przelanie składki – roczna wynosi minimum 100 zł.
Numer konta:  97 7065 0002 0651 9321 7204 0001
Tytułem: Składka 20XXr, Imię Nazwisko,
Każdą składkę prosimy przelewać OSOBNO.

W ostateczności  deklarację można wysłać  pocztą na adres siedziby  listem poleconym.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OBRONY PRAW KONSUMENTA I OBYWATELA „PRO FUTURIS”
Ul. Opatowicka 65, 52-028 Wrocław