AKCJE

UWAGA

UWAGA!
Stowarzyszenie PRO-FUTURIS, kategorycznie i bezwzględnie ostrzega przed podpisywaniem jakichkolwiek UGÓD, POROZUMIEŃ, ANEKSÓW bez konsultacji z kancelarią prowadzącą sprawę. W związku ze zamianą wskaźnika referencyjnego LIBOR na SARON, którego podstawą jest „decyzja” UE, od nowego roku rozsyłane są różnego rodzaju dokumenty do zaakceptowania przez konsumenta. Nie wolno pod żadnym pozorem niczego podpisywać, tak aby się przyjęło i weszło w życie trybem MILCZĄCYM. Tylko wtedy będzie można to w przyszłości zakwestionować przed Sądem jako jednostronną „siłową”, bezpodstawną i bezzasadną ingerencję w umowę kredytową.
Zarząd Stowarzyszenia PRO-FUTURIS