STOWARZYSZENIE NA RZECZ OBRONY PRAW KONSUMENTA I OBYWATELA "PRO FUTURIS"

O nas

Stowarzyszenie zostało założone w 2013 roku z inicjatywy Tomasza Sadlika, jednego z tysięcy poszkodowanych przez system bankowy. Postanowił on walczyć nie tylko o swoje prawa konsumenckie, ale uznał, że należy działać systemowo i z grupą poszkodowanych osób powołał do życia Stowarzyszenie na rzecz Obrony Praw Konsumenta I Obywatela Pro Futuris.
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie uzyskało 18 lutego 2016 r i z tą datą oficjalnie rozpoczęło swoją działalność.

Za główny cel jaki postawiło sobie Stowarzyszenie jest przede wszystkim wszechstronna pomoc kredytobiorcom. Dzięki Stowarzyszeniu udało się zwrócić uwagę społeczeństwu jak i władzom państwowym na problem nierównowagi kontraktowej i łamaniu podstawowych praw konsumenta w relacjach z podmiotami finansowymi – głównie bankami. To dzięki Stowarzyszeniu konsumenci dowiedzieli się, że pracownicy banków w Polsce, oferując kredyty powiązane z walutą obcą – głownie frankiem szwajcarskim, wprowadzali konsumentów w błąd, podając nieprecyzyjne dane, zatajając rzeczywiste ryzyko oferowanego produktu z zastosowaniem skomplikowanego tekstu w umowach kredytowych, powodując tym samym u konsumenta deficyt informacyjny zaburzający świadome podjęcie decyzji o zaciągnięciu zobowiązania kredytowego. Efektem działań władz Stowarzyszenia była pierwsza w Polsce publikacja książkowa pt. „Biała Księga kredytów we frankach w Polsce – historia i analizy”.

Obecnie nasi Członkowie uczestniczą w kilkuset powództwach sądowych przeciwko bankom na terenie kraju. Współpracujemy z Miejskimi Rzecznikami Praw Konsumenta, UOKiK oraz KNF. Szerząc wiedzę o nieuczciwych praktykach banków, dążymy do tego aby coraz więcej ludzi stawało się świadomymi uczestnikami rynku finansowego i nie dało się oszukać nieuczciwym bankom i innym podmiotom rynku finansowego. Poprzez uczestnictwo w pracach parlamentu, na posiedzeniach komisji stanowczo reagujemy na niezgodne z prawem działania instytucji finansowych, które poprzez swoje lobby negatywnie wpływa na porządek prawny w Polsce. Dzięki takim działaniom zwróciliśmy uwagę na fakt, że kredyty denominowane i indeksowane do walut obcych, były tak naprawdę oszustwem ukierunkowanym na rabunek majątku Polaków ze szkodą dla gospodarki Polskiej. To Stowarzyszenie zwracało także uwagę na krzywdy związane z bezprawną egzekucją majątków na podstawie niezgodnych z Konstytucją i Prawem Unii Europejskiej, Bankowych Tytułów Egzekucyjnych. Dzięki pozyskanym środkom finansowym Stowarzyszenie zbadało pod kątem lingwistycznym znajdujące się w obrocie prawnym umowy kredytowe wiodących banków w Polsce. Badania te potwierdziły, że umowy w swej budowie i użytym języku nie spełniają podstawowych kryteriów jakie Polskie Prawo oraz Prawo Unii Europejskiej nakłada na banki w zakresie możliwości zrozumienia przez przeciętego konsumenta tekstu umowy.

W polu zainteresowania Stowarzyszenia jest także system ŚWIATOWEJ LICHWY opartej na nieograniczonej kreacji „pustego” pieniądza, nie powiązanego z żadnym dobrem fizycznym ( praca, złoto, dobra naturalne).

Stowarzyszenie zajmuje się zarówno obroną Praw Konsumenta jak i Obywatela, ale także Praw Człowieka. Inicjuje, wspiera i organizuje edukację społeczeństwa, wspiera każdą aktywność społeczną Członków Stowarzyszenia oraz ich wzajemną wymianę doświadczeń. Stowarzyszenie działa także na płaszczyźnie międzynarodowej, poprzez współpracę ze stowarzyszeniami w Europie.

Stowarzyszenie reprezentuje swoich Członków przed Sądami wszystkich instancji w kraju i zagranicą, pozyskując kancelarie prawne chętne do współpracy. Uważamy, że każdy może się przyczynić do poprawy równowagi prawnej osób pokrzywdzonych przez system. Dlatego prosimy o wspieranie i propagowanie w każdy możliwy sposób naszego Stowarzyszenia. Być może pośród Was i Waszych znajomych są osoby pokrzywdzone przez system, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i nie wiedzą co robić dalej.

Władze Stowarzyszenia:

1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd w składzie:
– Prezes Zarządu Andrzej Stępkowski
– Członek Zarządu – Sekretarz Mirosław Sieja
– Członek Zarządu – Skarbnik Sławek Kończarek
– Członek Zarządu Piotr Cybułka
– Członek Zarządu Wojciech Kaczura
3. Komisja Rewizyjna w składzie:
– Przewodniczący Komisji Jakub Zieliński
– Członek Komisji Andrzej Gryglewicz
– Członek Komisji Andrzej Reczek

Współpracujemy z Kancelariami Prawnymi (link) , które uczciwie i na preferencyjnych warunkach udzielają fachowego wsparcia w batalii sądowej.

Deklaracje transparetności członków zarządu:

KANCELARIE W PROGRAMIE POMOCOWYM

01. MAZOWIECKIE

 1.Tylko WARSZAWA „KS LEGAL KANCELARIA PRAWNA KACPER SAMPŁAWSKI”
tel. 501-426-942 e-mail: kancelaria@kslegal.com.pl www.kslegal.com.pl

2.Całe woj. MAZOWIECKIE „KOMARNICKA KORPALSKI KANCELARIA PRAWNA SP.J.”
tel. (61) 843-40-30 e-mail: kancelaria@law24.pl www.law24.pl

3.Całe woj. MAZOWIECKIE „BEATA BRONIEWICZ–PASIEKA KANCELARIA ADWOKACKA”
tel. 694-803-502 e-mail: kancelaria@bbroniewicz.pl www.bbroniewicz.pl

03. LUBELSKIE

Do uzupełnienia

02. WIELKOPOLSKIE

1. Tylko POZNAŃ „KS LEGAL KANCELARIA PRAWNA KACPER SAMPŁAWSKI”
tel. 501-426-942 e-mail: kancelaria@kslegal.kom.pl www.kslegal.com.pl

2. Całe woj. WIELKOPOLSKIE „KOMARNICKA KORPALSKI KANCELARIA PRAWNA SP.J.”
tel. (61) 843-40-30 e-mail: kancelaria@law24.pl www.law24.pl

04. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Do uzupełnienia

05. ZACHODNIOPOMORSKIE

1. Całe woj. ZACHODNIOPOMORSKIE „KOMARNICKA KORPALSKI KANCELARIA PRAWNA SP.J.”
tel. (61) 843-40-30 e-mail: kancelaria@law24.pl www.law24.pl

07. DOLNOŚLĄSKIE

1. Tylko WROCŁAW „KS LEGAL KANCELARIA PRAWNA KACPER SAMPŁAWSKI”
tel. 501-426-942 e-mail: kancelaria@kslegal.com.pl www.kslegal.com.pl

2. Całe woj. DOLNOŚLĄSKIE „KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAGDALENA ŚREDNICKA-BUGAJSKA
tel. 660-692-466 e-mail: magdalena.srednicka@gmail.com

3. Tylko WROCŁAW, STRZELIN, OŁAWA, TRZEBNICA,
„KANCELARIA ADWOKACKA ŁUKASZ BURATOWSKI”
tel. (71) 733-78-78, kom. 784-351-466, kom. 502-623-443
e-mail: sekretariat@kancelariaburatowski.pl

4. Całe woj. DOLNOŚLĄSKIE „KANCELARIA INTER PARTES SP. Z O. O.”
tel. 730-277-757 e-mail: p.jamroz@kancelariainterpartes.pl

5. Tylko KŁODZKO, OŁAWA, STRZELIN, „KANCELARIA ADWOKACKA TOMASZ BODZIOWY”
tel. 725-028-220 e-mail: adwokat.tomasz.bodziony@gmail.com

06. PODLASKIE

uzupełnić

08. POMORSKIE

1. Tylko GDAŃSK „KS LEGAL KANCELARIA PRAWNA KACPER SAMPŁAWSKI”
tel. 501-426-942 e-mail: kancelaria@kslegal.com.pl www.kslegal.com.pl

2. Całe woj. POMORSKIE „KOMARNICKA KORPALSKI KANCELARIA PRAWNA SP.J.”
tel. (61) 843-40-30 e-mail: kancelaria@law24.pl   www.law24.pl

3. Całe woj. POMORSKIE „ KANCELARIA PRAWNA CYMAN I WSPÓLNICY SP.K.”
tel. 728-894-775 e-mail: sekretariat@krpdc.pl www.krpdc.pl www.cymaniwspolnicy.pl

4. Tylko: GDAŃSK, SOPOT, GDYNIA
„KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ALEKSANDRA NADOLSKA”
tel. 692-443-411 e-mail – krpanadolska@gmail.com www.anadolska.pl

09. ŁÓDZKIE

Lista wkrótce zostanie uzupełniona

11. PODKARPACKIE

Lista zostanie wkrótce uzupełniona

10. KUJAWSKO-POMORSKIE

Uzupełnić

12. MAŁOPOLSKIE

1. Tylko KRAKÓW „KS LEGAL KANCELARIA PRAWNA KACPER SAMPŁAWSKI”
tel. 501-426-942 e-mail: kancelaria@kslegal.com.pl www.kslegal.com.pl

2. Całe woj. MAŁOPOLSKIE „BEATA BRONIEWICZ-PASIEKA KANCELARIA ADWOKACKA”
tel. 694-803-502 e-mail: kancelaria@bbroniewicz.pl www.bbroniewicz.pl

13. LUBUSKIE

1. Całe woj. LUBUSKIE „KOMARNICKA KORPALSKI KANCELARIA PRAWNA SP.J.”
tel. (61) 843-40-30 e-mail: kancelaria@law24.pl www.law24.pl

2. Całe woj. LUBUSKIE „KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAGDALENA ŚREDNICKA-BUGAJSKA”
tel. 660-692-466 e-mail: magdalena.srednicka@gmail.com

3. Całe woj. LUBUSKIE „KANCELARIA INTER PARTES SP. Z O. O.”
tel. 730-277-757 e-mail: p.jamroz@kancelariainterpartes.pl

15. ŚWIĘTOKRZYSKIE

lista do uzupełnienia

14. ŚLĄSKIE
  1.  „MARCIN NIEWIAROWSKI KANCELARIA ADWOKACKA”*
  2. „KANCELARIA ADWOKACKA MATEUSZ MAŁCZĘĆ”*tel. 505-008-647 e-mail: malczec@onet.pl
  3.  „BEATA BRONIEWICZ–PASIEKA KANCELARIA ADWOKACKA”*tel. 694-803-502 e-mail: kancelaria@bbroniewicz.pl    www.bbroniewicz.pl

*kancelaria obsługuje na terenie całego województwa
** kancelaria obsługuje w mieście ze wskazanym adres

16. OPOLSKIE

*kancelaria obsługuje na terenie całego województwa
** kancelaria obsługuje we wskazanych miastach

1. „ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO   MAGDALENA ŚREDNICKA-BUGAJSKA” * 

 tel. 660-692-466    e-mail: magdalena.srednicka@gmail.com 

2.„KANCELARIA INTER PARTES SP. Z O. O.”*

tel. 730-277-757 e-mail: p.jamroz@kancelariainterpartes.pl 

3.„KANCELARIA ADWOKACKA TOMASZ BODZIOWY”*       

tel. 725-028-220 e-mail: adwokat.tomasz.bodziony@gmail.com 

4. „KANCELARIA ADWOKACKA LEXUS”*tel. 518-409-692 e-mail: biuro@pomocprawnalexus.pl www.pomocprawnalexus.pl

 

List otwarty do Sądu Najwyższego 23.04.2024 r.

List otwarty do Sądu Najwyższego

Ekologia czy ekolichwa?

Rozmowa Artura Waszkielewicza z Andrzejem Stępkowskim, prezesem Stowarzyszenia na rzecz Obrony Praw Konsumenta i Obywatela „Pro Futuris” opublikowana w gazecie obywatelskiej ''Prawda jest ciekawa''

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Dnia 06.03.2022 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za 2020 rok Członków Stowarzyszenia.I. Porządek zebrania był następujący :1. Otwarcie Walnego Zebrania2. Wybór Przewodniczącego ,Sekretarza Zebrania i KomisjiSkrutacyjnej3....