Przystąpienie do Stowarzyszenia:

Prosimy pobrać Deklarację link , wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, podpisać i odesłać skanem na adres kontakt@profuturis.eu


Następnie prosimy o przelanie składki - roczna wynosi minimum 49 zł.
Konto: 96 7999 9995 0651 9321 7204 0001
W TYTULE przelewu należy wpisać: Składka 2017, (Twoje)Imię Nazwisko, (Twój)adres@email
Każdą składkę prosimy przelewać OSOBNO.

Jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji i nie stać go na składkę proszę się nie wstydzić i napisać jaką kwotę może wpłacić, i dopisać ogólnie czym spowodowana jest trudna sytuacja - na kontakt@profuturis.eu.

Pieniądze wykorzystamy między innymi na organizację manifestacji, na walne zgromadzenie na początku września (koszty sali, etc), na działanie sekretariatu Stowarzyszenia.

BARDZO NIECHĘTNIE, można też w ostateczności wysłać Deklarację na adres siedziby papierowo listem zwykłym (nie poleconym!):
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OBRONY PRAW KONSUMENTA I OBYWATELA "PRO FUTURIS"
Ul. Opatowicka 65, 52-028 WrocławWALCZYMY !!!


powrót